Herman Kruis Geometrisch abstracte werken

Herman Kruis Herman Kruis, geboren, 1933 te Joure, woont en werkt sinds 1953 in Wijchen.

Al vanaf zijn kindertijd had Herman een passie voor zowel,de imaginaire wereld van het tekenen,als wel voor de wondere wereld van de techniek .Later benutte hij die fantasierijke creativiteit,in combinatie met zijn gave voor technisch inzicht ten volle in zijn beroepscarrière,als werktuigbouwkundig constructeur. Maar ook daarna heeft hij de fascinatie voor zowel het constructieve als het dromerige en fantasierijke nooit losgelaten. Op latere leeftijd besloot hij lessen te volgen in het tekenen en schilderen. Gedurende een aantal jaren experimenteerde Herman met uiteenlopende vormen en stijlen,wat daarbij duidelijk opvalt is,dat zijn aandacht en voorkeur al vrij snel uitging naar een esthetische,zuivere en beheerste lijnvoering en een voorkeur voor geometrische vormgeving. Hij ontwikkelde een persoonlijke herkenbare signatuur binnen zijn werk. Een verwantschap tussen het werk,wat hij de laatste jaren maakte en kenmerken van "De Stijl ", met name het werk van Cesar Domela in het bijzonder is duidelijk aanwezig. Het resultaat is een reliëf,waarbinnen een tastbare vorm zijn schaduw aftekenend opeen imaginaire schilderkundig gebied. Tot op vandaag wordt het onderzoek en experiment met beeldende middelen,waar Domela ooit mee begon ,door Herman Kruis ,gestaag en met Friese eigenzinnigheid doorgezet. Voor hem is dit een bron van inspiratie,die nog lang niet is uitgeput,waarbij het driedimensionale in de vorm van een sculptuur,nu ook tot een geliefd onderwerp behoort.


Logo